Wydawnictwo Czarna OwieczkaWydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o. łączy się z Wydawnictwem Czarna Owieczka Sp. z o.o.

"Plan połączenia przez przejęcie spółek Wydawnictwo Czarna Owca sp. z o.o. i Czarna Owieczka sp. z o.o."
Wydawnictwo Czarna Owieczka Sp. z o.o.,
ul. Krasińskiego 20/17, 01-581 Warszawa, tel. 22 414-44-51